Skip to main content

Rhondda Cynon Taf Leisure

Leisure for Life - Rhondda Cynon Taf

dod o hyd i fy nghanolfan hamdden agosaf
facebook-F-Logo-Tint
Download-Leisure-APPW
 
Llantrisant-Leisure-Centre-Exterior
dod o hyd i ganolfan

Mae naw o ganolfannau yn Rhondda Cynon Taf - chwilio am eich un agosaf

chwilio

 
Yoga
dod o hyd weithgaredd

O ddosbarthidau Erobeg Dwr i Zumba mae rhywbeth i bawb.

darganfod

 

y newyddion diweddaraf

Lee yn dod yn ôl i lansio partneriaeth achub bywyd

Lee yn dod yn ôl i lansio partneriaeth achub bywyd

Disgrifiad
Achubodd staff Gwasanaeth Hamdden Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi achub bywyd Lee Williams, tad o Tylorstown ag offer a chyfarpar oedd ar y safle diolch i bartneriaeth arloesol â Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (GAC).
Ymuno ac arbed

Mae Aeolodaeth Hamdden am Oes yn cynnig mynediad hamdden hollgynhwysol i'r naw canfolan.

Ymunwch heddiw

archebu a thalu ar-lein

Mae aelodau Hamdden am Oes yn mwynhau mynediad unigryw i archebu ar-lein hyd at saith diwrnod ymlaen llaw.

Archebu nawr

gweithgareddau am ddim yn ystod y gwyliau

Mae pob canolfan hamdden yn cynnig mynediad am ddim yn ystod gwyliau'r ysgol

gweithgareddau am ddim

amserlenni canolfanau hamdden - lawrlwythwch nawr